Shure/舒尔 PGA98H 电容乐器话筒 管乐器演出 录音麦克风

产品介绍

Shure/舒尔 PGA98H 电容乐器话筒 管乐器演出 录音麦克风
产品名称:Shure/舒尔 PGA98H
品牌: Shure/舒尔
舒尔型号: PGA98H
收音头类型: 电容式
有无线: 有线
颜色分类: PGA98H
参考价格:¥ 1095.00

产品图片

PGA98H 01

PGA98H 02

PGA98H 03

PGA98H 04

PGA98H 05

0 回复

发表评论

加入讨论?
请自由留言

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注