Shure/舒尔 SRH940 专业录音室头 戴式 监听耳机

产品介绍

Shure/舒尔 SRH940 专业录音室头 戴式 监听耳机
产品名称:Shure/舒尔 SRH940
套餐类型: 官方标配
颜色分类: 黑色
佩戴方式: 头戴护耳式
耳机类型: 有线
有无麦克风: 不带麦
耳机售后服务: 全国联保
插头直径: 3.5mm
耳机插头类型: L弯型
缆线长度: 2.5m
耳机类别: 普通耳机 手机线控耳机 降噪耳机 监听耳机 运动耳机 游戏影音耳机
品牌: Shure/舒尔
舒尔耳机型号: SRH940
参考价格:¥ 2199.00 

产品图片

SRH940 01

SRH940 02

SRH940 03

SRH940 04

SRH940 05

0 回复

发表评论

加入讨论?
请自由留言

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注